radca prawny Wojciech Dmitrowski omawia Wprowadzenie w błąd przez telemarketera - co robić?

Wygranie sprawy, dzięki skierowaniu jej do Trybunału

Wygranie sprawy, dzięki skierowaniu jej do Trybunału Szanowni Państwo, Mam zaszczyt poinformować o pomyślnym zakończeniu prowadzonej przeze mnie sprawy toczącej się m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wygranie sprawy spowodowało, iż klient zaoszczędził ponad 100 000 zł. Poniżej opisuję, w jaki sposób można wykorzystać instytucje unijne celem wygrania sprawy, która latami przed sądami polskimi była rozstrzygana na niekorzyść klienta. Co było przedmiotem sprawy? Istota sprawy dotyczyła interpretacji art. 299 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z literalnej treści wyżej określonego przepisu […]

Czytaj dalej