radca prawny Wojciech Dmitrowski omawia Wprowadzenie w błąd przez telemarketera - co robić?

WZÓR - UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU

                                                                                ………..(miejscowość), dnia …………….

(należy wskazać nadawcę pisma)

Do:

(należy wskazać adresata pisma)

UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU

Niniejszym działając w imieniu własnym, podaję co następuje.

Oświadczam, że działając w imieniu własnym na zasadzie art. 88 § 1 w zw. z art. 84 §  1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny uchylam się od skutków prawnych wszelkich oświadczeń woli, w tym złożonego podczas rozmowy telefonicznej dnia………………, skutkujących zawarciem między mną, a Państwem umowy w przedmiocie …………………………………………., w tym……………………………………….. – jako oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, względnie mój Mocodawca na zasadzie art. 88 § 1 k.c. w zw. z art. 86 §  1 k.c. uchylam się od skutków prawnych wszelkich oświadczeń woli, w tym złożonego podczas rozmowy telefonicznej dnia……………., skutkujących zawarciem między mną, a Państwem umowy w przedmiocie w przedmiocie …………………………………………., w tym……………………………………….. – jako oświadczenia złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez Państwa podstępnie.

Oświadczam, że w chwili złożenia rzeczonego oświadczenia woli działałem w mylnym przekonaniu, iż …………………………………. Wyjaśniam, że moją intencją nie było …………………………………………………

W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie wskazano na zależność między możliwością powołania się na błąd a dochowaniem należytej staranności. Prowadzi to do wniosku, że na tle art. 84 k.c. nie należy brać pod uwagę ani znanej niektórym systemom prawnym wybaczalności błędu ani faktu zawinienia go przez błądzącego (por. w związku z tym postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., I CSK 401/13, i 29 listopada 2012 r., II CSK 171/12, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2015 r., IV CSK 11/15, Wyrok SN z 9.02.2017 r., III CSK 60/16, LEX nr 2294378).

Podpis

Więcej moich wzorów i artykułów jest dostępnych tutaj.

Jeśli mój artykuł okazał się przydatny możesz (oczywiście nie musisz) docenić moją osobę i postawić mi kawę: https://buycoffee.to/radcaprawnybochnia.pl

Published by

Wojciech Dmitrowski

Radca Prawny Wojciech Dmitrowski udzielający porady prawnej w Kancelarii prawnej
Poprzedni Nabycie spadku - jak skorzystać z ulg podatkowych?
Następny Jak uzyskać świadczenie wspierające?
Dwie kobiety, w tym osoba niepełnosprawna zastanawiają się jak uzyskać świadczenie wspierające?

Comments are closed.