moja praktyka i doświadczenie w dziedzinie:

Prawo cywilne - prawnik Wojciech Dmitrowski

Doświadczenie radcy prawnego (prawnika) – prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa, z którą ma Pan/Pani styczność każdego dnia, nawet o tym nie wiedząc. Egzemplifikując, gdy kupuje Pan/Pani gazetę w kiosku to zawierana jest umowa cywilnoprawna – umowa sprzedaży. Obejmuje ono, w tym sprawy spadkowe, kredytowe oraz o odszkodowania, rozgraniczenie lub zasiedzenie.

Jako radca prawny pomogłem około kilkuset osobom w kwestiach prawa spadkowego, konsumenckiego i rzeczowego.

Pomagałem w około w kilkuset sprawach z zakresu windykacji wierzytelności. Zajmowałem się windykacją wierzytelności potentata w branży budowlanej.

Przykładowo w swojej pracy zawodowej skutecznie argumentowałem, iż „określona wartość w złotych to tak naprawdę wartość w euro”. Sytuacja dotyczyła klienta, który w programie komputerowym omyłkowo oznaczył walutę. 

Jako prawnik pomagam zoptymalizować wysokość kwoty dochodzonej przez mojego klienta. Przykładowo dokonuję kapitalizacji odsetek, co pozwala finalnie osiągnąć wyższą wartość dochodzonej kwoty.

Udzieliłem licznych opinii prawnych w materii  ustawy Kodeks cywilny.

Doświadczenie prawnika Wojciecha Dmitrowskiego – spadki

Specjalizuję się także w prawie spadkowym. M.in. pomagam w kwestiach dotyczących spadków i dziedziczenia, w tym stwierdzenia nabycia spadku, jego działu oraz sprawach o zachowek. Kwestie te omawiam także na moim blogu (por. np. artykuł o sposobach pozbawienia prawa do zachowku).

Prawo cywilne – prawnik Wojciech Dmitrowski i jego doświadczenie z zakresu umów

Jako radca prawny m.in. unieważniałem umowy, w tym sprzedaży nieruchomości. Sprawa dotyczyła osoby znajdującej się w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Innymi słowy była to osoba chora psychicznie, która nie zdawała sobie sprawy z tego co robi.

Moja wiedza, oraz doświadczenie pomagały między innymi:

  • unieważnić umowy, w tym o kredyt we franku szwajcarskim lub
  • odzyskać środki pieniężne wpłacone tytułem umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), lub
  • unieważnić zapisy umowne wskutek występowania w nich niedozwolonych postanowień umownych,
  • odwołać umowy darowizny,
  • w udzieleniu ochrony przed roszczeniami funduszy sekurytyzacyjnych, w tym poprzez podważenie skuteczności umów cesji wierzytelności,
  • uchylić się od oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu lub groźby,

Moja wiedza, oraz doświadczenie pomagały między innymi:

  • uzyskać odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • odzyskiwać środki pieniężne od dłużnika, który wyzbywał się majątku ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
  • odzyskać środki pieniężne wpłacone tytułem wkładu mieszkaniowego.

Doświadczenie Radcy Prawnego – zasiedzenie

Moja praktyka obejmuje także sprawy o zasiedzenie. Egzemplifikując, pomagam w sprawach o nieuregulowanym od pokoleń stanie prawnym nieruchomości. W tego typu sprawach możliwe jest wyznaczenie kręgu uczestników, nawet gdy klient nie wie kim oni są.

Świadczę także pomoc prawną dotyczącą uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Dotyczy to kwestii uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym lub  zniesienia współwłasności. Rzeczone uregulowanie to także, np.podział nieruchomości, jej uwłaszczenie lub rozgraniczenie oraz ustanowienie bądź zniesienie służebności.

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty w dziedzinie: Prawo cywilne – prawnik Wojciech Dmitrowski.