prawo procesowe

moja praktyka i doświadczenie

Czym jest prawo procesowe?

Prawo procesowe to gałąź prawa regulująca zasady postępowań przed organami administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Innymi słowy są to przepisy umożliwiające urzeczywistnienie praw przyznanych jednostce lub nałożonych na nią obowiązków.

Doświadczenie prawnika Wojciecha Dmitrowskiego– procesy

Domeną Kancelarii Radcy Prawnego Wojciecha Dmitrowskiego, której jestem właścicielem, jest również rzeczona dziedzina prawa.

Udzieliłem ponad 100 porad prawnych z zakresu prawa procesowego.

Legitymuję się wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu stron w charakterze pełnomocnika. Powyższe następowało zarówno przed sądami i organami administracyjnymi w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicznymi instytucjami. Świadczę usługi prawne, jako pełnomocnik zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Reprezentuję strony również przed organami, w tym komornikami.

Moja wiedza i doświadczenie pomagały przykładowo wygrywać kilkusettysięczne spory sądowe.

Podczas swojej pracy inicjowałem także postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Dotyczyło to przykładowo skierowania odesłań prejudycjalnych do rzeczonego Trybunału. Wyjaśniam, iż wyżej określone pytania są zadawane celem wyjaśnienia interpretacji przepisu unijnego przez rzeczony trybunał. Dodatkowo polskie sądy mają w określonych sytuacjach obowiązek wystosować takie zapytania. Jako przykład wskażę sprawę toczoną przed polskimi sądami, która była przez wiele lat rozstrzygana na niekorzyść mojego klienta. Rzeczone skierowanie postępowania do ww. Trybunału skutkowało pomyślnym dla niego zakończeniem postępowania. W konsekwencji powyższego zaoszczędził on kwotę ponad 100 000 zł. Więcej na ten temat może Pan/Pani przeczytać tutaj.

Nadto reprezentowałem strony, jako pełnomocnik w sporach z instytucjami unijnymi.

Na marginesie informuję, iż występowałem nadto, jako pełnomocnik przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Moje doświadczenie i wiedza okazywały się również przydatne w sporach toczonych przykładowo przed Rzecznikiem Finansowym, lub Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszam Pana/Panią do zapoznania się z moją ofertą z zakresu innych dziedzin prawa. Jest ona dostępna tutaj – w zakładce MOJA PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE.

PRAWO PROCESOWE ONLINE (PRZEZ INTERNET)

Istnieje możliwość, aby Pan/Pani skorzystał(a) ze świadczonych przeze mnie porad prawnych online. Szczegóły są dostępne tutaj.