Świadczę usługi prawne w dziedzinie:

prawo handlowe i prawo umów

prawnik Wojciech Dmitrowski

Jako radca prawny legitymuję się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług z rzeczonej dziedziny.

Prawo handlowe i prawo umów stanowią specjalizację mojej kancelarii. Udzieliłem około stu porad prawnych z zakresu wyżej określonej dziedziny. Dodatkowo legitymuję się wieloletnim zatrudnieniem, jako radca prawny in house.

Czym jest prawo handlowe?

Zasadniczo ww. gałąź prawna jest regulowana ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526).

Reguluje ona m.in. zasady tworzenia, funkcjonowania i rozwiązywania spółek handlowych. Dotyczy ona także przykładowo ich organizacji oraz łączenia i podziału.

Czym jest prawo umów?

Prawo umów dotyczy materii zawierania oraz wykonywania i rozwiązywania umów. Dotyczy ona zarówno umów określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak i w innych aktach prawnych. Obejmuje ona umowy zawierane przez przedsiębiorców oraz konsumentów.

 Przykłady świadczonych usług prawnych z ww. dziedzin

Moja wiedza i doświadczenie predestynują mnie do świadczenia kompleksowej obsługi spółek prawa handlowego. Sporządziłem i opiniowałem około kilkaset projektów umów nienazwanych  i nazwanych (określonych ustawowo). Świadczyłem usługi prawne, które dotyczyły m.in. sporządzenia umów:

  • kompleksowych w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym, oraz
  • o przyłączenie do sieci.

Ponadto świadczyłem pomoc prawną dotyczącą tworzenia, w tym projektów umów:

  • powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
  • deweloperskich.

Świadczona przeze mnie pomoc prawna pomagała między innymi tworzyć projekty umów spółek prawa handlowego.

Legitymuję się nadto doświadczeniem w sporządzaniu umów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym o roboty budowlane.

Jako prawnik przygotowywałem wszystkie niezbędne dokumenty, m.in. w procedurze:

  •  rejestracyjnej spółek, w tym akty założycielskie, statuty lub
  • likwidacji lub upadłości spółek.

Ponadto sporządzałem sprawozdania finansowe lub z działalności zarządu.

Nadto tworzyłem  regulaminy sklepów internetowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.  

PRAWO HANDLOWE I UMÓW ONLINE

Istnieje możliwość, aby Pan/Pani skorzystał(a) ze świadczonych przeze mnie usług także online. Szczegóły są dostępne tutaj.

Jeżeli ma Pan/ Pani problemy lub wątpliwości prawne z rzeczonego zakresu, to zapraszam do skorzystania z moich usług.

Zapraszam Pana/Panią do zapoznania się z moją ofertą z zakresu innych dziedzin prawa. Jest ona dostępna tutaj – w zakładce MOJA PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE.