oferuję usługi i porady prawne w dziedzinie

Prawo upadłościowe - Radca Prawny Dmitrowski

Usługi/porady prawne w dziedzinie: Prawo upadłościowe.

Po pierwsze, jako radca prawny mogę Pani/Panu pomóc w ocenie sytuacji prawnej danego podmiotu. Innymi słowy diagnozuję zaistnienie przesłanek niewypłacalności, aby możliwe było skuteczne zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Dotyczy to zarówno badania kondycji przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Dokonuję również optymalizacji możliwości prawnych adekwatnych do sytuacji klienta. Przykładowo oceniam korzyści, jakie osiągnie dany podmiot poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Omawiana instytucja będzie opłacalna dla osób, które nie mają majątku lub posiadają go w niewielkich rozmiarach. Innymi słowy niekoniecznie będzie ona korzystna dla osób, które posiadają znaczny majątek. Więcej na ten temat pisałem tutaj.

Po drugie moje usługi prawne obejmują pomoc w zakresie kompletowania niezbędnych dokumentów w ww. zakresie.

Po trzecie tworzę odpowiednie wnioski o ogłoszenie upadłości i inne pisma niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Dotyczy to także tzw. upadłości konsumenckiej.  

Po czwarte reprezentuję strony przed sądem upadłościowym, jako pełnomocnik.

W swojej pracy zajmowałem się między innymi przygotowywaniem wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć rachunków bankowych.

Nadto świadczę usługi prawne dotyczące, m. in. zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Moja wiedza i doświadczenie predestynują mnie także do udzielania opinii prawnych dotyczących ustawy Prawo upadłościowe.

Oceniam także, czy podmiot zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości zrealizował ten obowiązek w ustawowym terminie. Jeżeli tego nie uczynił to istnieje możliwość zainicjowania odpowiedniego postępowania karnego. Dokonuje się tego celem naprawienia przez niego szkody wynikającej z tego zaniedbania. W ten sposób można odzyskać środki pieniężne od podmiotu, który jest niewypłacalny.

Prawo upadłościowe – Radca Prawny online

Istnieje możliwość, aby Pan/Pani skorzystał(a) ze świadczonych przeze mnie usług także online. Szczegóły są dostępne tutaj.

Zapraszam Pana/Panią do zapoznania się z moją ofertą z zakresu innych dziedzin prawa. Jest ona dostępna tutaj – w zakładce MOJA PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE.