Usługi prawne w dziedzinie:

Prawo zamówień publicznych

Doświadczenie prawnika Wojciech Dmitrowskiego– zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych to dziedzina prawa, która stanowi moją specjalizację. Obejmuje ona zasady odnoszące się do zawierania przez podmioty publiczne umów z wykonawcami. Omawianą materię reguluje zasadniczo ustawa Prawo zamówień publicznych, dostępna tutaj. Podczas swojej pracy wielokrotnie zajmowałem się pomocą w przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy to m.in. aspektu kompleksowej organizacji postępowań przetargowych. Przykładowo w swojej pracy zawodowej sporządzałem projekty regulaminów udzielania zamówień publicznych. Dokonywałem również odpowiednich zgłoszeń do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakres porad i usług prawnych Kancelarii

Po pierwsze Wojciech Dmitrowski Kancelaria Radcy Prawnego pomaga w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych. Dotyczy to m.in. Specjalizacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorów umów. Moja Kancelaria tworzy również projekty poszczególnych formularzy do uzupełnienia przez Wykonawców. 

Po drugie prawnicy Kancelarii pomagają przykładowo w określeniu ceny przedmiotu zamówienia.

Nadto Kancelaria udziela porad prawnych celem ustalania kryteriów wyboru Wykonawcy.

Egzemplifikację naszej działalności stanowi pomoc w ustalaniu wymagań stawianym Wykonawcom.

Ponadto wspieramy naszych Klientów w udzieleniu odpowiedzi i formalnoprawnych wyjaśnień wykonawcom.

dodatkowo analizujemy możliwości zabezpieczenia interesów Klienta, w ramach postępowania przetargowego. Dotyczy to m.in aspektu: unieważnienia przetargu lub rezygnacji z podpisania umowy z wykonawcą, w przypadku braku możliwości pozyskania dofinansowania projektu.

Nadto inicjujemy postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz reprezentujemy Klientów przed tą instytucją.

Ponadto prawnicy Kancelarii radcy Prawnego Wojciecha Dmitrowskiego sporządzają opinie prawne w przedmiocie omawianej materii.

Pomagamy dostosować działalność naszych klientów do zmian, jakie zaistniały w prawie zamówień publicznych, w tym wskutek wejścia w życie od stycznia br. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wiedza i doświadczenie prawników Kancelarii predestynują nas także do udzielenia Pani/Panu pomocy odnoszącej się m.in. świadczenia pomocy w przygotowaniu ofert.

Prawo zamówień publicznych online

Istnieje możliwość, aby Pan/Pani skorzystał(a) ze świadczonych przeze mnie usług także online. Szczegóły są dostępne tutaj.

Zapraszam Pana/Panią do zapoznania się z moją ofertą z zakresu innych dziedzin prawa. Jest ona dostępna tutaj – w zakładce MOJA PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE.