Moje doświadczenie w zakresie

COVID-19

Usługi i porady prawne

Jako prawnik mogę Pani/Panu pomóc:

 •  skutecznie podważyć decyzje o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii lub
 • pozyskać ulgi i rekompensaty w ramach specjalnej pomocy rządowej (tzw. tarcza antykryzysowa), lub
 • renegocjować z kontrahentami kluczowe dla przetrwania umowy, w tym wskutek zaistnienia siły wyższej (COVID-19).

Nadto udzielam pomocy prawnej i organizacyjnej, w tym w następujących obszarach:

 • udzielenie gwarancji kredytowych i odroczenia kredytów,
 • restrukturyzacja projektów wspieranych z Funduszy UE (zmiana terminów, zmiana zakresu zakresu),
 • zarządzanie bieżącymi podatkami (odroczenie lub umorzenie zobowiązań),
 • odroczenie bieżących postępowań podatkowych,
 • restrukturyzacja zatrudnienia,
 • przygotowanie wniosków do sądu o zabezpieczenie wykonania kluczowych kontraktów,
 • weryfikacja umów pod kątem możliwości zawieszenia obowiązku ich wykonywania w czasie epidemii, wypowiedzenia lub rozwiązania,
 • minimalizacja ryzyka przeniesienia na członków zarządu odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa.

Zapraszam Pana/Panią do zapoznania się z moją ofertą z zakresu innych dziedzin prawa, która jest dostępna tutaj – w zakładce MOJA PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE.