prawo energetyczne

Moja praktyka i doświadczenie

Radca Prawny Wojciech Dmitrowski

Doświadczenie prawnika Wojciecha Dmitrowskiego– energetyka

Prawo energetyczne stanowi domenę mojej działalności prawniczej. Legitymuję się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu rzeczonej gałęzi prawa.

Jako prawnik świadczyłem około kilkaset usług dotyczących prawa energetycznego. Nadto przez 3,5 roku byłem zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w przedsiębiorstwie energetycznym.

Prawo energetyczne – usługi  Kancelarii

Egzemplifikacje usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Wojciech Dmitrowski Kancelaria Radcy Prawnego znajdują się poniżej.

Prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego Wojciecha Dmitrowskiego reprezentują klientów w sprawach toczących się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Ich wiedza i doświadczenie pomaga, m.in. uzyskać koncesję, przygotować taryfy lub cenniki, tworzyć i opiniować umowy dzierżawy nieruchomości, na których usytuowane są farmy fotowoltaiczne.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne celem uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

Przedsiębiorstwo Wojciech Dmitrowski Kancelaria Radcy Prawnego wspiera w procesach o  ustanowienie służebności przesyłu.

Jako prawnicy sporządzamy i opiniujemy projekty umów określonych w ustawie prawo energetyczne. Materia ta obejmuje, w tym umowy kompleksowe w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. Wyjaśniamy, że w obrocie nieprofesjonalnym należy spełnić dodatkowe obowiązki, w tym odnoszące się do relacji z konsumentami. W obrocie nieprofesjonalnym mogą zachodzić różnice w realizacji tych samych obowiązków prawnych, jak w obrocie profesjonalnym. Sporządzamy także projekty umów o przyłączenie do sieci.

Dodatkowo sporządzamy opinie prawne w przedmiocie, w tym ustawy prawo energetyczne, jaka jest dostępna tutaj.

Do naszych kompetencji należy także przeprowadzanie audytów dotyczących realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa energetycznego. Przykładowo dostosowujemy umowy do obowiązujących regulacji prawnych. Pomagamy uczynić zadość licznym obowiązkom informacyjnym wynikających z przepisów prawa energetycznego.

Ponadto Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Dmitrowskiego wspiera w sprawach, jak w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Pomagamy uczynić zadość obowiązkom, jak w  ustawie o efektywności energetycznej oraz innych regulacjach sektora energetyki .

  1. dotyczące sprzedaży, przesytu oraz dystrybucji energii oraz handlu uprawnieniami do emisji,
  2. w postępowaniach środowiskowych, w tym w trakcie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, lub
  3. w postępowaniach budowlanych, w tym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy.

Podkreślenia wymaga, iż omówiony katalog usług ma jedynie charakter przykładowy. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią celem zapoznania się z pełną ofertą.

Prawo energetyczne – prawnik online

 Istnieje możliwość, aby Pan/Pani skorzystał(a) ze świadczonych przeze mnie usług także online. Szczegóły są dostępne tutaj.