polityka prywatności i plików cookies prawnika Wojciecha Dmitrowskiego - symbol ochrony danych

RODO – jakie dokumenty sporządzić?

RODO – jakie dokumenty sporządzić? Wiele podmiotów wdrażając RODO nie wie jakie dokumenty sporządzić. Dokumentacja RODO zawiera od kilkunastu do kilkudziesięciu dokumentów. Poniżej omawiam najistotniejsze z nich. Rejestr czynności przetwarzania Dokumentem RODO, który powinien sporządzić każdy przedsiębiorca, jest rejestr czynności przetwarzania. Aby, go sporządzić należy ustalić, co się dzieje z danymi osobowymi od momentu ich pozyskania, aż do ich usunięcia. Zasadność sporządzenia rzeczonego dokumentu wynika z przepisów RODO albo ze zwykłych zasad rozsądnego postępowania. Stanowi on, jakby GPS zasad przetwarzania […]

Czytaj dalej
RODO - dostosowanie dokumentacji do nowelizacji

RODO – dostosowanie dokumentacji do nowelizacji

RODO – dostosowanie dokumentacji do nowelizacji RODO zasadę domniemania niewinności zastąpiło zasadą domniemania winy. Innymi słowy w razie kontroli, należy wykazać dostosowanie dokumentacji do nowelizacji przepisów. Przedsiębiorco, nie pytaj, „jak mi wykażą, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem”, zapytaj, jak ty wykażesz, że czynisz to zgodnie z literą prawa. Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że dysponuje dokumentacją RODO, wymagającą dostosowania do nowelizacji przepisów. Dostosowanie dokumentacji RODO do  nowelizacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Przykładowo wielu podmiotom nadal wydaje […]

Czytaj dalej
Niepełnosprawna kobieta i mężczyzna w podeszłym wieku zastanawiają się czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę?

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę?

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę? Trafiały do mnie osoby, pytające, czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę? Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne albo zasiłek dla opiekuna także mają prawo do emerytury.  Czy za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne? Tak. Następuje to, także względem składek na ubezpieczenie rentowe. Kto opłaca składkę emerytalną? Zasadniczo, to wójt, bądź burmistrz lub prezydent miasta opłaca ww. składkę. Kiedy ww. organy […]

Czytaj dalej
Kobieta pomaga chodzić niepełnosprawnemu mężczyźnie

wzór odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Poniżej zamieszczam wzór odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którym odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z powodu stwierdzenia, że niepełnosprawność powstała później niż po ukończeniu18 lub 25 roku życia. ………..(miejscowość), dnia…. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ……. za pośrednictwem:               …………(należy wskazać organ,  decyzję) Skarżący:        ……………….(imię, nazwisko), ul. …………… Odwołanie od decyzji ………… nr ………… z dnia ……………….. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Działając w imieniu własnym wnoszę odwołanie od ww. decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia […]

Czytaj dalej
Dwie kobiety, w tym osoba niepełnosprawna zastanawiają się jak uzyskać więcej pieniędzy za opiekę nad osobą niepełnosprawną?

Jak uzyskać więcej pieniędzy za opiekę nad osobą niepełnosprawną?

Jak uzyskać więcej pieniędzy za opiekę nad osobą niepełnosprawną? Wielokrotnie trafiały do mnie osoby, które urzędnik poinformował, że „nie ma sensu się starać o świadczenie pielęgnacyjne.. bo nie dostaną…, gdyż niepełnosprawność powstała później niż po ukończeniu 18 lub 25 roku życia”. Trybunał Konstytucyjny i sądy mają jednak odmienne zdanie… Niektórym urzędnikom wydaje się, że skoro istnieje dany przepis, to należy go stosować. Niekoniecznie…, zwłaszcza gdy przepis zostanie uznany za niezgodny z konstytucją. Obecnie nie ma znaczenia kiedy powstała niepełnosprawność. Niestety […]

Czytaj dalej