Niepełnosprawna kobieta i mężczyzna w podeszłym wieku zastanawiają się czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę?

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę?

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę? Trafiały do mnie osoby, pytające, czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę? Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne albo zasiłek dla opiekuna także mają prawo do emerytury.  Czy za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne? Tak. Następuje to, także względem składek na ubezpieczenie rentowe. Kto opłaca składkę emerytalną? Zasadniczo, to wójt, bądź burmistrz lub prezydent miasta opłaca ww. składkę. Kiedy ww. organy […]

Czytaj dalej