Jak uniknąć podatku od zagranicznych dochodów?

Autor: radca prawny Wojciech Dmitrowski, 21 stycznia 2021 r.

Jak uniknąć podatku od zagranicznych dochodów? Jak już była mowa w artykule dostępnym tutaj, w związku ze zmianą przepisów niektóre osoby pracujące za granicą będą musiały liczyć się z koniecznością dopłaty podatku w Polsce.

Wyjaśniam, że o ile to możliwe, należy doprowadzić do sytuacji, gdy dana osoba nie będzie uznana za polskiego rezydenta podatkowego.

Szczegóły zamieszczam poniżej.

Kiedy dana osoba nie będzie polskim rezydentem podatkowym?

O tym, już była mowa tutaj.

Jak uniknąć podatku od zagranicznych dochodów?

W przypadku osoby niebędącej polskim rezydentem podatkowym zasadne jest zgłoszenie w polskim urzędzie skarbowym zmiany adresu zamieszkania. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy jeszcze tego nie uczyniono. Dokonuje się tego na formularzu ZAP-3. Można też do niego dołączyć pismo wyjaśniające, że na stałe wyjechano z Polski w danym roku.

Zalecam również uzyskanie przez takie osoby zagranicznego certyfikatu rezydencji, Jest to dokument, w którym zagraniczna administracja podatkowa potwierdza posiadanie przez osobę fizyczną miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium danego kraju. Zaświadczenie musi potwierdzać, że podlega się w zagranicznym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatków dochodowych. Warto mieć taki dokument na wszelki wypadek w razie wezwania ze strony polskiego urzędu skarbowego.

Na wszelki wypadek można się zabezpieczyć poprzez przeniesienie własności majątku w Polsce na inną osobę. Natomiast, aby ocenić konieczność dokonania tego przeniesienia, niezbędna jest wiedza o sytuacji danej osoby. Innymi słowy w niektórych przypadkach nie ma potrzeby przenoszenia ww. własności.

Na co należy powołać się w sytuacji żądania wyjaśnień przez urząd skarbowy?

Jeżeli dana osoba nie jest polskim rezydentem podatkowym, to w razie żądania wyjaśnień przez polski urząd skarbowy należy powołać się na przeniesienie centrum życiowego poza Polskę. Może za tym przemawiać przykładowo:

– przebywanie w zagranicznym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym,

– zamieszkiwanie razem z partnerem życiowym lub współmałżonkiem, lub dziećmi w zagranicznym kraju,

– zatrudnienie za granicą,

– brak małoletnich dzieci w Polsce.

Jak udowodnić przeniesienie centrum interesów życiowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

W sytuacji, gdy dana osoba nie jest polskim rezydentem podatkowym, w przypadku żądania wyjaśnień przez polski urząd skarbowy zasadne jest udowodnienie przeniesienia centrum życiowego poza Polskę.  Przykładowo zasadne będzie wówczas przedłożenie:

– zestawienia operacji kartą bankową,

– dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, np. umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy wskazującego przez jaki okres praca była świadczona,

– zagranicznego certyfikatu rezydencji,

– umowy najmu lub innych dokumentów potwierdzających, iż miejsce zamieszkania znajduje się w Austrii (np. umowy i dokumenty związane z przeprowadzką i urządzeniem nieruchomości),

– dokumentów potwierdzających zaciągnięcie kredytu za granicą,

– dokumentów potwierdzających inwestycje za granicą,

– zagranicznych polis ubezpieczeniowych,

– zagranicznych rachunków za media, gaz, prąd itp.

Więcej moich artykułów, w tym dotyczących opodatkowania zagranicznych dochodów jest dostępnych tutaj.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, dostępna tutaj.

 

Published by

Wojciech Dmitrowski

Mżżczyzna czeka na poradę prawną zmiana zasad rozliczania zagranicznych docMłody mężczyzna siedzi zdenerwowany i zastanawia się, czego dotyczy zmiana zasad rozliczania zagranicznych dochodów?hodów w Polsce
Poprzedni Zmiana zasad rozliczania zagranicznych dochodów
Następny Jak pozbyć się długów? Upadłość konsumencka
Mężczyzna czyta i zastanawia się jak wyjść z długów?

Comments are closed.