Prawnik, adwokat, radca prawny

– kto jest kim?

 Często spotykam się z pytaniami, czy prawnik, adwokat i radca prawny, to jest to samo? Kto jest kim? Każdy radca prawny i adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest radcą prawnym lub adwokatem. Czym różni się radca prawny od adwokata? Mają oni różne kolory żabotu w todze.

Kim jest prawnik?

Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studnia prawnicze, trwające zasadniczo 5 lat. Według mnie wówczas można poznać formalne brzmienie przepisów, natomiast niekoniecznie praktyczną umiejętność ich zastosowania.

Samo uzyskanie tytułu prawnika nie uprawnia do reprezentowania stron przed Sądami. Wielokrotnie spotyka się nazwy „kancelaria prawna”, „kancelaria odszkodowawcza”, „kancelaria doradztwa prawnego”. Oznaczają one, że usługi w ww. podmiotach świadczą osoby niebędące radcami prawnymi lub adwokatami.

Dodatkowo klient ww. kancelarii nie jest chroniony szeregiem zasad obowiązujących radców prawnych i adwokatów. Przykładowo radca prawny i adwokat ma ustawowy obowiązek zachowania w tajemnicy danych uzyskanych od klienta. Zasadniczo obejmuje on obowiązek odmowy udostępniania informacji o kliencie nawet organom państwa.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny = prawnik + zdanie egzaminu radcowskiego przeprowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak zdać ww. egzamin?

Aby, to uczynić należało co do zasady zdać egzamin wstępny oraz odbyć aplikację, trwającą 3 lata. Aplikacja składa się z praktyk zawodowych i wielu egzaminów wewnętrznych. Ma ona na celu nabycie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów. Przykładowo wówczas można zdobyć umiejętność „tajemną wiedzę” reprezentowania strony w Sądzie. Zasadniczo dopiero po odbyciu aplikacji można podejść do egzaminu zawodowego. Trwa on przez 4 dni w tygodniu przez jedynie 6-8 godzin.

Kim jest adwokat?

Tak, jak w przypadku radcy prawnego adwokat jest osobą, która ukończyła studia prawnicze oraz dodatkowo złożyła egzamin zawodowy.

Kim jest Mecenas?

Tytuł „mecenasa” jest jedynie zwrotem grzecznościowym. Zasadniczo stosuje się go wobec radców prawnych i adwokatów. Czasami używa się go także wobec aplikantów rzeczonych zawodów prawniczych.

Kim jest obrońca?

Obrońcę ustanawia się na rzecz oskarżonego w procesie karnym. Obrońcą może być zasadniczo jedynie radca prawny albo adwokat.

Jakie są różnice między radcą prawnym, a adwokatem?

Aktualnie z punktu widzenia klienta oba rzeczone zawody różnią się tym, że radcowie prawni posiadają niebieski kolor żabotu, a adwokaci – zieloni. W ten sposób można na korytarzu sądowym odróżnić zawód danego pełnomocnika.

Obecnie radcowie prawni co do zasady mogą występować także, jako obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Aktualnie nie ma również przeszkód, aby radca prawny reprezentował stronę w sprawach rodzinnych.

Można jednak dostrzec nieznaczne różnice między rzeczonymi profesjami. Radca prawny może być zatrudniony na podstawie umowy i pracę, a adwokat już nie. Istnieją również odrębne samorządy rzeczonych profesji.

Czy zasadne jest istnienie dwóch zawodów wykonujących tę samą profesję? Ocenę tej kwestii pozostawiam, już każdemu z Państwa.

Jak zweryfikować, czy dany podmiot jest radcą prawnym?

O tym już była mowa tutaj.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz. U. z 2020 r. poz. 75., dostępna tutaj,

2. ustawa z dnia 26maja 1982r.Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, dostępna tutaj.

Published by

Wojciech Dmitrowski

polityka prywatności i plików cookies prawnika Wojciecha Dmitrowskiego - symbol ochrony danych
Poprzedni RODO – jakie dokumenty sporządzić?
Następny Nabycie nieruchomości przez jednego z małżonków
Młody mężczyzna i kobieta siedzą na kanapie zastanawiają się, jak wygląda nabycie nieruchomości przez jednego z małżonków?

Comments are closed.