radca prawny Wojciech Dmitrowski omawia Wprowadzenie w błąd przez telemarketera - co robić?

WZÓR – UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI

WZÓR – UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU                                                                                 ………..(miejscowość), dnia ……………. (należy wskazać nadawcę pisma) Do: (należy wskazać adresata pisma) UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU Niniejszym działając w imieniu własnym, podaję co następuje. Oświadczam, że działając w imieniu własnym na zasadzie art. 88 § 1 w zw. z art. 84 §  1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny uchylam się od skutków prawnych […]

Czytaj dalej
zaoszczędzone pieniądze po skorzystaniu ze wzoru wniosku zwolnienie z opłaty za DPS

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS                                                                                 ………..(miejscowość), dnia ……………. Do: (należy wskazać podmiot, do którego składany jest wniosek, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) Wnioskodawca: ……………….(imię, nazwisko), ul. ……………   Wniosek o zwolnienie z odpłaty za DPS   Na zasadzie art. 64 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) [1] wnoszę o: zwolnienie wnioskodawcy w całości z jakichkolwiek opłat za pobyt …………… (imię, nazwisko osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej), w Domu […]

Czytaj dalej