Prawnik z Bochni wyjaśnia Jak uniknąć opłat za DPS?

Jak uniknąć opłat za DPS?

Jak uniknąć opłat za DPS? Wielokrotnie trafiały do mnie osoby, którym kazano płacić za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej kilka tysięcy złotych miesięcznie. Jak uniknąć opłat za pobyt w DPS? Poniżej zamieszczam „instrukcję obsługi”, jak tego dokonać. Kto ma obowiązek ponoszenia opłat za DPS? W pierwszej kolejności przypomnienia wymaga, kogo można zmusić do ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w DPS. Opłatami można obciążyć członków rodziny w niżej wymienionej kolejności: małżonek, zstępni, wstępni. Innymi słowy jeżeli małżonek nie […]

Czytaj dalej