Czy możlwie będzie pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego - prawnik Dmitrowski wyjaśnia

Projekty ustaw pozwalające na pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego

Projekty ustaw pozwalające na pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego Ostatnimi czasy w mediach pojawiła się informacja, iż ustawodawca planuje wyrazić zgodę na jednoczesne pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego. Rozwiązanie to byłoby niewątpliwie zasadne. Jednak nie sposób nie zadać sobie pytania, dlaczego nie miałoby to dotyczyć również podmiotów pobierających zasiłek dla opiekuna albo specjalny zasiłek opiekuńczy? Zwykłe zasady rozsądne postępowania nakazują przyjąć, że wspomniana zgoda winna dotyczyć opiekunów pobierających pozostałe świadczenia opiekuńcze. Czy ustawodawca po raz kolejny stworzy regulację dyskryminującą opiekunów […]

Czytaj dalej
świadczenie pielęgnacyjne dla wnuczki

Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka/wnuczki

Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka / wnuczki Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka albo wnuczki to zagadnienie, które jest niejednolicie interpretowane przez sądy. Czy dalszy krewny może otrzymać ww. świadczenie, gdy żyje bliższy krewny osoby niepełnosprawnej? W niniejszym artykule omówię problemy interpretacyjne związane z tym zagadnieniem. Dotyczą one treści art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej „u.ś.r.”). Zaprezentuję także wyroki korzystne dla opiekunów będących dalszy krewnymi. Formalne brzmienie art. 17 ust. 1a u.ś.r. Przepis ten […]

Czytaj dalej
niepełnosprawny mężczyzna wstaje z łóżka z pomocą żony

Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka

Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka Autor: radca prawny Wojciech Dmitrowski, 29.01.2021 r. Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka, to zagadnienie, które budzi wątpliwości prawne opiekuna osoby niepełnosprawnej. W niniejszym artykule przybliżę błędy urzędników popełniane odnośnie ww. zagadnienia. Czy małżonek otrzyma świadczenie pielęgnacyjne, gdy istnieją inne osoby spokrewnione? Niejednokrotnie spotkałem się z przypadkami, kiedy małżonkowi odmawiano przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż zdaniem organów istniały inne osoby spokrewnione, które w pierwszej kolejności powinny się opiekować osobą niepełnosprawną. Takie stanowisko jest niezasadne. Jeżeli jest Pani/Pan opiekunem osoby […]

Czytaj dalej
Niepełnosprawna kobieta i mężczyzna w podeszłym wieku zastanawiają się czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę?

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę?

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę? Trafiały do mnie osoby, pytające, czy opiekun osoby niepełnosprawnej otrzyma emeryturę? Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne albo zasiłek dla opiekuna także mają prawo do emerytury.  Czy za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne? Tak. Następuje to, także względem składek na ubezpieczenie rentowe. Kto opłaca składkę emerytalną? Zasadniczo, to wójt, bądź burmistrz lub prezydent miasta opłaca ww. składkę. Kiedy ww. organy […]

Czytaj dalej
Dwie kobiety, w tym osoba niepełnosprawna zastanawiają się jak uzyskać świadczenie wspierające?

Jak uzyskać więcej pieniędzy za opiekę nad osobą niepełnosprawną?

Jak uzyskać więcej pieniędzy za opiekę nad osobą niepełnosprawną? Wielokrotnie trafiały do mnie osoby, które urzędnik poinformował, że „nie ma sensu się starać o świadczenie pielęgnacyjne.. bo nie dostaną…, gdyż niepełnosprawność powstała później niż po ukończeniu 18 lub 25 roku życia”. Trybunał Konstytucyjny i sądy mają jednak odmienne zdanie… Niektórym urzędnikom wydaje się, że skoro istnieje dany przepis, to należy go stosować. Niekoniecznie…, zwłaszcza gdy przepis zostanie uznany za niezgodny z konstytucją. Obecnie nie ma znaczenia kiedy powstała niepełnosprawność. Niestety […]

Czytaj dalej