radca prawny Wojciech Dmitrowski omawia Wprowadzenie w błąd przez telemarketera - co robić?

Wygranie sprawy, dzięki skierowaniu jej do Trybunału

Wygranie sprawy, dzięki skierowaniu jej do Trybunału Szanowni Państwo, Mam zaszczyt poinformować o pomyślnym zakończeniu prowadzonej przeze mnie sprawy toczącej się m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wygranie sprawy spowodowało, iż klient zaoszczędził ponad 100 000 zł. Poniżej opisuję, w jaki sposób można wykorzystać instytucje unijne celem wygrania sprawy, która latami przed sądami polskimi była rozstrzygana na niekorzyść klienta. Co było przedmiotem sprawy? Istota sprawy dotyczyła interpretacji art. 299 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z literalnej treści wyżej określonego przepisu […]

Czytaj dalej
świadczenie pielęgnacyjne dla wnuczki

Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka/wnuczki

Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka / wnuczki Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka albo wnuczki to zagadnienie, które jest niejednolicie interpretowane przez sądy. Czy dalszy krewny może otrzymać ww. świadczenie, gdy żyje bliższy krewny osoby niepełnosprawnej? W niniejszym artykule omówię problemy interpretacyjne związane z tym zagadnieniem. Dotyczą one treści art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej „u.ś.r.”). Zaprezentuję także wyroki korzystne dla opiekunów będących dalszy krewnymi. Formalne brzmienie art. 17 ust. 1a u.ś.r. Przepis ten […]

Czytaj dalej
niepełnosprawny mężczyzna wstaje z łóżka z pomocą żony

Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka

Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka Autor: radca prawny Wojciech Dmitrowski, 29.01.2021 r. Świadczenie pielęgnacyjne dla małżonka, to zagadnienie, które budzi wątpliwości prawne opiekuna osoby niepełnosprawnej. W niniejszym artykule przybliżę błędy urzędników popełniane odnośnie ww. zagadnienia. Czy małżonek otrzyma świadczenie pielęgnacyjne, gdy istnieją inne osoby spokrewnione? Niejednokrotnie spotkałem się z przypadkami, kiedy małżonkowi odmawiano przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż zdaniem organów istniały inne osoby spokrewnione, które w pierwszej kolejności powinny się opiekować osobą niepełnosprawną. Takie stanowisko jest niezasadne. Jeżeli jest Pani/Pan opiekunem osoby […]

Czytaj dalej