zaoszczędzone pieniądze po skorzystaniu ze wzoru wniosku zwolnienie z opłaty za DPS

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS                                                                                 ………..(miejscowość), dnia ……………. Do: (należy wskazać podmiot, do którego składany jest wniosek, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) Wnioskodawca: ……………….(imię, nazwisko), ul. ……………   Wniosek o zwolnienie z odpłaty za DPS   Na zasadzie art. 64 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) [1] wnoszę o: zwolnienie wnioskodawcy w całości z jakichkolwiek opłat za pobyt …………… (imię, nazwisko osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej), w Domu […]

Czytaj dalej