Mężczyzna czyta i zastanawia się jak wyjść z długów?

Jak pozbyć się długów? Upadłość konsumencka

Jak pozbyć się długów? Upadłość konsumencka Autor: prawnik Wojciech Dmitrowski, Bochnia, 22.01.2021 r. Jak pozbyć się długów? Upadłość konsumencka stanowi „koło ratunkowe” dla osób, które nie mają możliwości ich spłacić. Sąd może umorzyć całość albo część długów, nawet jeśli zadłużenie powstało wskutek rażącego niedbalstwa osoby zadłużonej. Dla kogo upadłość konsumencka jest najbardziej opłacalna? Upadłość konsumencka służy spłaceniu długów na tyle, na ile jest to możliwe oraz oddłużeniu dłużnika. Polega ona na tym, że w pierwszej kolejności likwidowany jest majątek dłużnika, […]

Czytaj dalej
Kobieta oddaje mężczyźnie klucze - Odstąpienie od umowy po upływie roku

Odstąpienie od umowy po upływie roku od jej zawarcia

Odstąpienie od umowy po upływie roku od jej zawarcia Przedsiębiorco myślisz, że jeżeli wykonałeś należycie przedmiot umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu klienta), to nie będziesz musiał zwracać zapłaconej Tobie ceny? Niekoniecznie…Możliwe jest odstąpienie od umowy po upływie roku od jej zawarcia. Ostatnio analizowałem przypadek jednego z przedsiębiorców, który nie informował konsumentów o przysługujących im prawach odstąpienia od umów. Obowiązek informowania o prawie odstąpienia od umowy   Jeżeli zawierasz umowę z konsumentem w ww. sposób […]

Czytaj dalej