radca prawny Wojciech Dmitrowski omawia Wprowadzenie w błąd przez telemarketera - co robić?

WZÓR – UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI

WZÓR – UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU                                                                                 ………..(miejscowość), dnia ……………. (należy wskazać nadawcę pisma) Do: (należy wskazać adresata pisma) UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU Niniejszym działając w imieniu własnym, podaję co następuje. Oświadczam, że działając w imieniu własnym na zasadzie art. 88 § 1 w zw. z art. 84 §  1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny uchylam się od skutków prawnych […]

Czytaj dalej