Prawnik z Bochni wyjaśnia Jak uniknąć opłat za DPS?

Jak uniknąć opłat za DPS?

Jak uniknąć opłat za DPS? Wielokrotnie trafiały do mnie osoby, którym kazano płacić za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej kilka tysięcy złotych miesięcznie. Jak uniknąć opłat za pobyt w DPS? Poniżej zamieszczam „instrukcję obsługi”, jak tego dokonać. Kto ma obowiązek ponoszenia opłat za DPS? W pierwszej kolejności przypomnienia wymaga, kogo można zmusić do ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w DPS. Opłatami można obciążyć członków rodziny w niżej wymienionej kolejności: małżonek, zstępni, wstępni. Innymi słowy jeżeli małżonek nie […]

Czytaj dalej
zaoszczędzone pieniądze po skorzystaniu ze wzoru wniosku zwolnienie z opłaty za DPS

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS

Wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS                                                                                 ………..(miejscowość), dnia ……………. Do: (należy wskazać podmiot, do którego składany jest wniosek, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) Wnioskodawca: ……………….(imię, nazwisko), ul. ……………   Wniosek o zwolnienie z odpłaty za DPS   Na zasadzie art. 64 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) [1] wnoszę o: zwolnienie wnioskodawcy w całości z jakichkolwiek opłat za pobyt …………… (imię, nazwisko osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej), w Domu […]

Czytaj dalej