Czy możlwie będzie pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego - prawnik Dmitrowski wyjaśnia

Projekty ustaw pozwalające na pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego

Projekty ustaw pozwalające na pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego Ostatnimi czasy w mediach pojawiła się informacja, iż ustawodawca planuje wyrazić zgodę na jednoczesne pracowanie i pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego. Rozwiązanie to byłoby niewątpliwie zasadne. Jednak nie sposób nie zadać sobie pytania, dlaczego nie miałoby to dotyczyć również podmiotów pobierających zasiłek dla opiekuna albo specjalny zasiłek opiekuńczy? Zwykłe zasady rozsądne postępowania nakazują przyjąć, że wspomniana zgoda winna dotyczyć opiekunów pobierających pozostałe świadczenia opiekuńcze. Czy ustawodawca po raz kolejny stworzy regulację dyskryminującą opiekunów […]

Czytaj dalej
radca prawny Wojciech Dmitrowski omawia Wprowadzenie w błąd przez telemarketera - co robić?

Wygranie sprawy, dzięki skierowaniu jej do Trybunału

Wygranie sprawy, dzięki skierowaniu jej do Trybunału Szanowni Państwo, Mam zaszczyt poinformować o pomyślnym zakończeniu prowadzonej przeze mnie sprawy toczącej się m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wygranie sprawy spowodowało, iż klient zaoszczędził ponad 100 000 zł. Poniżej opisuję, w jaki sposób można wykorzystać instytucje unijne celem wygrania sprawy, która latami przed sądami polskimi była rozstrzygana na niekorzyść klienta. Co było przedmiotem sprawy? Istota sprawy dotyczyła interpretacji art. 299 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z literalnej treści wyżej określonego przepisu […]

Czytaj dalej
świadczenie pielęgnacyjne dla wnuczki

Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka/wnuczki

Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka / wnuczki Świadczenie pielęgnacyjne dla wnuka albo wnuczki to zagadnienie, które jest niejednolicie interpretowane przez sądy. Czy dalszy krewny może otrzymać ww. świadczenie, gdy żyje bliższy krewny osoby niepełnosprawnej? W niniejszym artykule omówię problemy interpretacyjne związane z tym zagadnieniem. Dotyczą one treści art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dalej „u.ś.r.”). Zaprezentuję także wyroki korzystne dla opiekunów będących dalszy krewnymi. Formalne brzmienie art. 17 ust. 1a u.ś.r. Przepis ten […]

Czytaj dalej